Kulübün Amacı

İTÜ Maden mühendisliği kulübü olarak misyonumuz,

Maden mühendisliği öğrencilerinin ortak bir çatı altında, sorunlara birlikte çözüm bulunması ve projeler üretmesini savunan, öğretim elemanları ve öğrenciler arası diyaloğun geliştirilmesini amaçlayan, bölüm öğrencilerinin madencilik sektörüne entegrasyonu için gerekli hazırlık ortamının sağlanabilmesidir. Kulübümüz, bu amaçlar doğrultusunda Maden Mühendisleri Odası, Madencilik Şirketleri, dernekler ve vakıflar ile öğrencilerin ilişkilerinde aracı rol oynar, ülkemizde ve dünya madencilik sektöründeki gelişmelerin izlenmesini sağlar, sektörün sorunlarının ve önündeki engellerin irdelenmesini savunur. Uluslararası madencilik kuruluşları ile ilişki içinde olmayı hedefler.

Bizler geleceğin mühendisleri olarak ülkemizin gereksinimlerini optimum düzeyde çözümlemenin yollarını bulmak zorundayız. Bulacağımız çözümlerin, ülke ilerlemesinin temel taşlarını teşkil edeceğini gözönünden ayırmamamız gerekmektedir.

İTÜ Maden Mühendisliği Kulübü, ülkenin geleceği için hedeflenen projeleri gerçekleştirmede ilk adımları üniversite yıllarında atmak ve bu ilerlemede birlikteliği sağlamayı öncelikli amaç edinmiştir.