Madendeki Cevherler

MADENDEKİ CEVHERLER

15 aralık 2015 tarihinde kadın mühendislerimizin madendeki yeri ve konumunu daha iyi anlayabilmek için Cevher Hazırlama Mühendisliği Kulübü ile ortak olarak Değerli Dekanımız Prof.Dr. Fatma Arslan’ın moderatörlüğünde 6 kadın mühendisle beraber açık oturum yapılmıştır.

1

2

Dekan

3